Karta Stałego Klienta

Regulamin kraty stałego klienta Baribal Auto Serwis

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania karty stałego klienta zwanej dalej kartą oraz korzystania z bonusów wynikających z posiadania karty.
2. Właścicielem karty jest Baribal Auto Serwis
3. Regulamin karty jest opublikowany na stronie internetowej Baribal Auto Serwis www.baribalserwis.pl
4. Baribal Auto Serwis oświadcza, że świadczy usługi serwisu pojazdów samochodowych do 3,5 t. w zakresie napraw mechanicznych, serwisu eksploatacyjnego, opon w tym hotel opon oraz prowadzi stacje kontroli pojazdów do 3,5 t.
5. Kartę może uzyskać każdy klient naszego serwisu, który w ostatnich sześciu miesiącach wykonał w naszym serwisie naprawy lub usługi serwisowe za cenę nie mniejszą jak 200 zł. nie wliczając w to ceny części i materiałów eksploatacyjnych i dokonał zapłaty.
6. Baribal Auto Serwis zastrzega sobie prawo przyznania karty stałego klienta dowolnej osobie bez warunku określonego punktem 5.
7. Karta wystawiana jest na konkretną osobę fizyczną lub prawną i dotyczy usług na pojazdach będących w jej posiadaniu.
8. Karta upoważnia do uzyskania rabatu na zakupione części oraz materiały eksploatacyjne w Baribal Auto Serwis w wysokości:
a)  5% po wykonaniu usług za kwotę 200,00 zł.
b) 7 % po wykonaniu usług za kwotę 500,00 zł.
c) 8% po wykonaniu usług za kwotę 800,00 zł
d) 10% po wykonaniu usług za kwotę 1000,00 zł. i więcej
9. Rabat naliczany jest gdy klient okaże kartę przed wystawieniem faktury lub paragonu.
10. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i rabatami organizowanymi w Baribal Auto Serwis oraz nie dotyczą Stacji Kontroli Pojazdów oraz sprzedaży opon.
11. Niniejszy regulamin uznany będzie za zaakceptowany w momencie każdorazowego użycia Karty.
12. Baribal Auto Serwis ma prawo w każdym momencie do zmiany niniejszego regulaminu oraz zasad użycia karty i przywilejów z tego wynikających oraz zakończenia obowiązywania karty . Opublikowanie zmian lub oświadczenia o zakończeniu działania karty na stronie internetowej jest równoznaczne z dokonaniem zmian regulaminu.
13. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2017r.